Facebook chat

Tour Động Phong Nha – Biển Nhật Lệ – Viếng mộ đại tướng

Từ lâu, di sản thiên nhiên và văn hóa lịch sử thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng là tuyến điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Đến đây du khách được tham quan hệ thống Động nước và Động khô.
Động nước là danh thắng tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong Nha-Kẻ Bàng.

Read more