Facebook chat

54 bức ảnh đẹp nhất về hang Sơn Đoòng

54 bức ảnh đẹp nhất về hang Sơn Đoòng 

Sơn Đoòng được xem là hang động lớn nhất thế giới mà loài người đã khám phá được tính đến nay. Hang động này nằm ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Sơn Đoòng to lớn đến nỗi có thể chứa được cả toà nhà cao đến 40 tầng. Hang Sơn Đoòng được một người dân địa phương phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999. Nhưng phải đến năm 2009, khi một đoàn thám hiểm người Anh tiến vào khám phá Sơn Đoòng thì thế giới mới biết đến hang động tuyệt đẹp này.

Có thể những hình ảnh dưới đây không mới đối với một số bạn, nhưng chắc chắn cũng có nhiều người chưa xem qua. Mình xin đăng tải lại để các bạn có được cái nhìn rõ hơn về một trong những kỳ quan thiên nhiên ngay trên đất nước của chúng ta. Và nếu có cơ hội thì các bạn nên cố gắng thám hiểm hang động này một lần trong đời vì nó quá tuyệt.

* Một số ảnh thuộc Phong Nhã – Kẻ Bàng:

Đang tải 3-jpg.jpg…Đang tải 4-jpg.jpg…Đang tải 5-jpg.jpg…Đang tải 6-jpg.jpg…Đang tải 7-jpg.jpg…Đang tải 8-jpg.jpg…Đang tải 9-jpg.jpg…Đang tải 10-jpg.jpg…Đang tải 11-jpg.jpg…Đang tải 12-jpg.jpg…Đang tải 13-jpg.jpg…Đang tải 14-jpg.jpg…Đang tải 15-jpg.jpg…Đang tải 16-jpg.jpg…Đang tải 17-jpg.jpg…Đang tải 18-jpg.jpg…Đang tải 19-jpg.jpg…Đang tải 20-jpg.jpg…Đang tải 21-jpg.jpg…Đang tải 22-jpg.jpg…Đang tải 23-jpg.jpg…Đang tải 24-jpg.jpg…Đang tải 25-jpg.jpg…Đang tải 26-jpg.jpg…Đang tải 27-jpg.jpg…Đang tải 28-jpg.jpg…Đang tải 29-jpg.jpg…Đang tải 30-jpg.jpg…Đang tải 32-jpg.jpg…Đang tải 33-jpg.jpg…Đang tải 34-jpg.jpg…Đang tải 35-jpg.jpg…Đang tải 36-jpg.jpg…Đang tải 37-jpg.jpg…Đang tải 38-jpg.jpg…Đang tải 39-jpg.jpg…Đang tải 40-jpg.jpg…Đang tải 41-jpg.jpg…Đang tải 42-jpeg.jpg…Đang tải 43-jpg.jpg…Đang tải 44-jpg.jpg…Đang tải 45-jpg.jpg…Đang tải 46-jpg.jpg…Đang tải 47-jpg.jpg…Đang tải 48-jpg.jpg…Đang tải 49-jpg.jpg…Đang tải 50-jpg.jpg…Đang tải 51-jpg.jpg…Đang tải 53-jpg.jpg…Đang tải 54-jpg.jpg…Đang tải 55-jpg.jpg… ​

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *